Jdi na obsah Jdi na menu
 Mateřská škola Šťáhlavy byla otevřena na současné adrese  30.května 1983. Během těch let se toho hodně změnilo.

V provozu jsou 3 třídy – Sluníčková, Kytičková a Berušková. Všechny třídy jsou smíšené. Naše školka je zapojena do projektu Škola podporující zdraví.  K výzdobě tříd i výzdobě ostatních prostor, využívají učitelky svých nápadů a prací dětí. Škola nemá ložnice ani jídelnu. Vše se odehrává na třídách. Ke školce patří velká, prostorná zahrada, která svým vybavením zláká děti ke spoustě her. Režim dne je přizpůsoben programu dětí. Pevně je stanovena pouze doba jídla. Délka odpočinku po obědě se přizpůsobuje potřebám jednotlivých dětí.

Cílem všech zaměstnanců školy je, aby zde byly spokojené a šťastné děti, které dostanou maximum podnětů a poznatků pro rozvoj svého zdraví, samostatnosti a sebevědomí.

Během celého školního roku jsou pro děti připravovány různé výchovné, kulturní a sportovní akce včetně exkurzí do místních podniků, hospodářství, návštěvy divadel, besídky, polodenní výlety, maškarní karneval, návštěva ZOO…..

Vyvrcholením celoroční práce bývá „Pohádková cesta“ s tématickou náplní ŠVP pro všechny děti a „Spaní v MŠ pro předškoláky.“

V zimním období probíhá 1x týdně sanování a předškolní výcvik plavání – nyní v Rokycanech.

 

Projekt  „ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA“  sleduje vytvoření podmínek pro tělesnou, duševní i společenskou pohodu dítěte po celou dobu pobytu dítěte ve škole a výchovu dětí v předškolním věku ke zdravému životnímu stylu.

 

Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou o dění v MŠ soustavně informováni, jak prostřednictvím nástěnky ve vestibulu a šatnách tak  i od paních učitelek.

Při škole velmi dobře pracuje Unie rodičů. Předseda je paní Andrea Balková a pokladní paní Blanka Karbanová. Ve spolupráci s Unií rodičů pořádá škola mnoho akcí, jako např: drakiádu, vánoční prodejní výstavku, jarní a podzimní úklid zahrady s posezením u ohně, Den Tatínků a Den Matek, oslavu MDD apod.

Z prostředků Unie jsou dětem hrazeny náklady na autobusu dopravu, hračky a pomůcky pro děti apod.

Rodiče jsou ke škole vstřícní, pomáhají při drobných úpravách a opravách, někdy materiálně i finančně. Škola je pro rodiče kdykoliv otevřena, mohou si s dětmi přijít pohrát a do tříd mohou kdykoliv nahlédnout.

 

 

 

První aktualita

23. 11. 2011

První Vaši aktualitu napíšete v Příspěvcích.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0